Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Skamer
2010-06-21, 22:49
Regulamin PKS Studios | PKS Studios Rules
Autor Wiadomość
Skamer 
Ja tu tylko sprzątam
Margines StuntinguWiek: 28
Dołączył: 4863 dni temu
Posty: 1942
Skąd: Kraków

Punkty: 666626558
Wysłany: 2010-06-21, 22:49   Regulamin PKS Studios | PKS Studios RulesRegulamin członków i ubiegających się o członkostwo w PKS Studios


I. Ogólne

Regulamin członkostwa jest tutaj najważniejszym dokumentem. Od niego zacznij swoją przygodę z teamem "PKS Studios" czytając wszystko.

II. Nieznajomość regulaminu

Każdy użytkownik, ubiegając się o członkostwo, jak i członek PKS jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Jego nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania kary w przypadku jego złamania.


III. Równość wobec zasad

Niniejszy regulamin odnosi się do każdego ubiegającego się o członkostwo jak i członka PKS studios.


Ubiegający się o członkostwo

I. Użytkownik chcący dołączyć do PKS Studios powinien:

1. Zapoznać się z regulaminem członków PKS (poniżej) , który uwzględnia wszystkie prawa i obowiązki członków teamu.

2. Założyć w dziale "Zgłoszenia do PKS"(link) temat wraz z przykładową produkcją (jeżeli takowej nie posiada, proszę o wysłanie przykładowej sklejki swoich stuntów) - max 40 MB (wyjątek - wersja streaming) oraz dodatkowymi informacjami o sobie, np. Wiek, zainteresowania, czemu akurat my, doświadczenie w stuntingu itp. W tym temacie o przyjęciu zadecydują członkowie PKS przy czym wymagane jest ponad 50% poparcia grupy.

Członkowie PKS Studios

I. [Obowiązki] - Każdy członek PKS studios zobowiązany jest do:

1. Aktywnego udziału w życiu forum czego minimum jest odwiedzanie strony raz w tygodniu oraz kontakt z Liderem bądź Vice Liderem teamu.

2. Aktywnego udziału w działalności teamu czego minimum jest oddawanie trików na jeden Crew Collab przewidziany w okresie czasu 2 miesięcy.

3. Głosowania w audycjach osób ubiegających się o członkostwo w grupie oraz krótkiego uzasadniania swojego zdania przy czym nie później niż tydzień po założeniu audycji przez kandydata.

4. Umieszczania loga PKS ( LINK ) w swoich produkcjach stunterskich.

5. Zgłaszania wcześniej wszelkich problemów, w sytuacji związanych z niedostarczeniem bądź brakiem możliwości zrobienia trików na w/w Crew Collab.


II. [Prawa] - Każdy członek PKS ma prawo do:

1. Opuszczenia PKS Studios dopiero po upływie 2 miesięcy od chwili przyjęcia co jest równoważne z wystąpieniem w 1 filmie przewidzianym dla tego okresu czasu.

2. Nieoddania swoich stuntów na Crew Collab przewidziany raz na 2 miesiące tylko w sytuacjach wyjątkowych oraz informując o tym wcześniej Lidera bądź Vice-Lidera PKS.

3. Werbowania nowych członków tzn. namawiania stunterów do złożenia audycji do PKS gdzie o ich przyjęciu zadecydują pozostali członkowie PKS.

4. Organizowania dodatkowych (poza Crew Collab w/w) projektów stuntfilmów wewnątrz grupy PKS oraz decydowaniu o jego charakterze, warunkach oraz pozostałych szczegółach organizacyjnych.

III. Rodzaje kar:

1. Ostrzeżenie - można je otrzymać za:

*złamanie regulaminu - nie przestrzegania obowiązków członków PKS .
*wszelkie działania, tu nie wspomniane, a uznane przez Lidera lub Vice-lidera za niestosowne.


2. Wydalenie - można je otrzymać za:

*2 ostrzeżenia,
*wszelkie działania, tu nie wspomniane, a uznane przez Lidera lub Vice-lidera za niestosowne.

#Przy czym:

Użytkownik ma prawo do poznania przyczyny upomnienia/wydalenia.


________________________________________________________________________________________________


Terms of members of the PKS StudiosI. General

Terms of membership is the most important document. From its start their adventure with the team, "coach Studios' reading everything.

II. Ignorance Rules

Each user, when applying for membership, and PKS member is required to become familiar with these rules. His ignorance is not a reason to reduce the penalty in case of breakage.


III. Equality before the rules

These Regulations apply to any applicant for membership as a member of the PKS studios.


Applicants for membership

I. Member wishing to join the PKS Studios should:

1. Read the rules of the PKS members, which takes into account all the rights and obligations of members of the team.

2. Put in the "Audition to the PKS " (link) about together with the sample production (if any does not, please send a sample of their plywood stunts) - max 40 MB (exception - streaming version) and additional information about yourself, such as age, interests, precisely why we experience in stunting etc. This topic will determine the members of the adoption of the PKS with a requirement of over 50% of the support group.

Members of the PKS Studios

I. [Responsibilities] - Each member of the PKS studios is required to:

1. Active participation in the forum you are visiting the site at least once a week and contact with the leader or vice leader of the team.

2. Active participation in the team which is a minimum donation of tricks on a Crew Collab time period provided for in two months.

3. votes in programs of applicants for membership in a group and a brief justification of this opinion, but not later than one week after the establishment of a program by the candidate.

4. placing logos PKS ( LINK ) in their stunting productions

5. Notification in advance of any problems in the event of failure or inability to do tricks on the above Crew Collab.


II. [Law] - Every member is entitled to a PKS:

1. PKS Studios abandonment only after two months since the adoption of which is equivalent to the occurrence of a movie set for that period of time.

2. Don't send their stunts the Crew Collab provided once every two months only in exceptional circumstances and previously notified to the Leader or Vice Leader of the PKS.

3. recruiting new members, provided that their program will be positively considered by other members of the PKS Studios.

4. Organising extra (except Crew Collab w / w) stuntmovies projects within the group PKS and deciding on the nature, conditions and other organizational details.

III. Types of sentences:

1. Warning - may be obtained by:

* Violation of the Rules of Procedure - failure to comply with their duties as directors PKS.
* Any activity not mentioned here, but recognized by a moderator or an administrator as inappropriate.


2. Expulsion - may be obtained by:

* 2 warning
* Any activity not mentioned here, as recognized by a moderator or an administrator as inappropriate.

# At the same time:

You have the right to know the cause of a warning / ban.
_________________
" Jest tylko jeden powód dla którego nie warto stuntować :
Crashe replay'ów... "
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by Matej from mStyles modified by Drool
statystyka